Sanna Metsälä
 
 

Sanna

 

Olen savonlinnalainen luokanopettaja, äiti ja yrittäjä ja kaupunginvaltuuston jäsen. Työskentelen Savonlinnan normaalikoulussa.

Lapsuuden kodista olen perinyt kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitoon. Arvostan sitä, että asiat tehdään tehokkaasti ja ajallaan. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa Savonlinnan elinvoiman säilyttämiseen ja lisäämiseen. Olen yhteistyökykyinen ja toimin ratkaisukeskeisesti. Kunnioitan keskustalaisia arvoja ja haluan edistää yhteistä hyvää.

Minulla on pitkä  kokemus opetusalalta luokanopettajana, erityisopettajana ja opettajankouluttajana. Syksystä 2014 alkaen olen toiminut myös täydennyskoulutus- ja konsultointiyrittäjänä oppimisteknologiaan liittyen. Haluan käyttää osaamistani  ja kokemustani savonlinnalaisten hyväksi. 

Maakuntauudistuksen 2019  jälkeen kunnissa päätetään päivähoidosta, kouluista, tiehankkeista, kaavoituksesta ja elinkeino- ja kulttuuripalveluista. Työhön, koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyvät päätökset tehdään edelleen kunnissa. 

Jos haluat tietää enemmän minusta, klikkaa tästä CV.

 
 
IMG_3943.JPG
 

.02

Ajankohtaista

16.4.2017  Ajatuksia Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyihin liittyen

Savonlinnan normaalikoulusta Seminaarinmäen koulu
 

Tiistaina 11.4 2017 Savonlinnan normaalikoulun juhlasalissa järjestettiin kuulemistilaisuus Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyihin liittyen. Kyseessä oli Savonlinnalle kohtalokkaan UEF:n hallituksen päätöksen vuosipäivä.

Tilaisuudessa esiteltiin sivistysviraston yhdessä teknisen toimialan ja toimitilapalvelujen kanssa valmistelemat vaihtoehdot Savonlinnan normaalikoulun 350 oppilaan sijoittamiseksi kaupungin kouluverkkoon. Kysymyksessä oli nimenomaan suunnitelma oppilaiden sijoittamiseksi, ei suunnitelma normaalikoulun osaamispääoman valjastamiseksi koko kaupungin eduksi tai pedagogisoppimisteknologinen suunnitelma siitä, miten oppilaat voivat jatkaa koulupolkuaan luokkakavereidensa kanssa käyttäen sellaisia opetussuunnitelmaa tukevia toimintatapoja ja laitteita, joihin he ovat viimeisen viiden lukuvuoden kuluessa tottuneet.  Suunnitelmat Savonlinnan normaalikoulun sulauttamisesta Talvisalon kouluun eivät tue  oppimisteknologian tuottajakeskeistä käyttöä jatkossa  tai kehittämissuuntautuneen toimintakulttuurin edistämistä ja jatkokehittämistä. Savonlinnan normaalikoulun tilalle on perustettava oma, itsenäinen, uusi koulu.

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin koulurakentamisvaihtoehtoja, jotka mielestäni tuntuvat erittäin hätiköidyiltä investoinneilta tällä hetkellä. Kampusalueen lunastusasia on edelleen kesken ja sen lopputulemaa on odotettava. Samaan kokonaisratkaisuun kuuluu myös tulevaisuuden liikuntapaikkarakentaminen. Esitettyyn suunnitelmaan oli myös paketoitu kiinteästi mukaan Talvisalon koulun 1-6 luokkien erityisoppilaat. Tämä ratkaisu oli mielenkiintoinen, mutta osaltaan myöskin hätiköity. Talvisalon koulun erityisoppilaat eivät tule Talvisalon koulun oppilaaksiottoalueelta vaan koko laajan Savonlinnan alueelta. Pieniä erityisoppilaita kuljetetaan myös Nätkin koululle, jossa on myös erityisluokkia.  On käytävä arvokeskustelu, miten pienryhmät jatkossa sijoitetaan ja miten erityisopetus Savonlinnassa toteutetaan. Valmisteltu esitys  perustui väestölaskelmiin, joiden mukaan Savonlinnan perusopetuksen oppilasmäärä romahtaa 500 oppilaalla seuraavan seitsemän vuoden aikana. Entä jos oppilaita onkin vielä vähemmän, entäs jos väkiluku kääntyykin nousuun?

Näiden näkökulmien valossa on mielestäni perusteltua, että otetaan aikalisä. Päätetään, että nykyiset Savonlinnan normaalikoulun oppilaat jatkavat edelleen koulunkäyntiään samoissa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tiloissa muutaman vuoden ajan eli sen ajan, että kampusalueen kauppa on selvä ja päästään suunnittelemaan uutta koulua entisen KVL: n tiloihin. Toimitilapalvelu oli saanut SYK:ltä vuokratarjouksen, jonka ehdot olivat epäedulliset vuokraajalle. On aloitettava neuvottelut vaikutusvaltaisemmalla joukolla -  uudessa Savonlinnan kaupunginvaltuustossa on kolme kansanedustajaa. Näin ollen heidän on toimittava savonlinnalaisten edunvalvonnassa ja tuettava neuvotteluja nykyisen normaalikoulun tiloista.  

Lisäksi toivoisin, että jo lukuvuoden 2017-2018 aikana Savonlinnan kaupungin sivistysviraston henkilökunta, uuden sivistyslautakunnan jäsenet  sekä kaupungin rehtorit tiivistävät yhteistyötä Savonlinnan normaalikoulun kanssa mm. oppimisteknologisiin ratkaisuihin ja hankintoihin liittyen,  ettei tiukan talouden kanssa painiva kaupunkimme tuhlaa rahoja laitteisiin (älytaulut), joista muualla Suomessa ja maailmalla yritetään päästä eroon uusien ratkaisujen tieltä. Samoin on  avattava keskustelu siitä, että kaupungin koulut voisivat vapaammin lähteä erikoistumaan ja painottamaan  esimerkiksi taito- ja taideaineita, liikuntaa, musiikkia, yrittäjyyskasvatusta tai oppimisteknologiaa ja STEAM-opetusta (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Tämä mahdollistuisi hankkeiden turvin. Koulut voisivat vapaammin lähteä hakemaan hankerahoitusta ja kaikki hankkeet eivät enää olisi sivistysvirastosta operoituja.  

Lähitulevaisuudessa Savonlinnassa tehdään saneerauksia ja peruskorjauksia kouluissa. Näitä toimia ei kannata tehdä ilman pedagogista tausta-ajatusta -  hinta tai paine oppilailaiden sijoittamiseen  ei saa ratkaista. Tarjottu suurelementtikoulu perinteisine luokkineen ja käytävineen ei tue opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista  (tilojen muunneltavuus, oppilaslähtöisyys). Suosittelen kaikille kouluasioista päättäville matkaa Hattulaan Juteini-keskukseen, joka on erinomainen esimerkki tämän hetken koulurakentamisesta ja toimintakulttuurista, jota kohti koulut kulkevat. Savonlinnassakin on tehtävä kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Normaalikoulun lehtorina, oppimisteknologiakouluttajana sekä tuoreena kaupunginvaltuutettuna  esitän, että normaalikoulun oppilaille on turvattava  mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään keskeytyksettä henkilökohtaisten laitteiden avulla omassa koulussaan.  Tämä perustettava koulu voisi toimia  ns. kehittäjäkouluna Savonlinnan koululaitoksessa ja sen tehtävänä olisi viedä digiopetusmenetelmä kaikkiin Savonlinnan peruskouluihin ja kouluttaa ja perehdyttää opettajakunta järjestelmään sekä huolehtia Savonlinnan talousalueen opettajien täydennyskoulutuksesta.  Näin Savonlinna voisi edelleen profiloitua digioppimiskeskuksena ja saada myös valtakunnallista vastuuta.

Mielestäni kuulemistilaisuuteen ja sivistyslautakunnan päätettäväksi valmisteltu esitys on palautettava uudelleen valmisteluun, koska se ei sisällä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja se ei vastaa useiden poliittisten ryhmien ja päättäjien tahtotilaa. Esitykseen  on sisällytettävä selkeä vaihtoehto normaalikoulun säilyttämisestä kokonaan itsenäisenä. Näistä vaihtoehdoista on laadittava kustannus- ja toteutusarviot päätöksentekoprosessin tueksi.

 

 
sillat.JPG
 

 

KUNTAVAALIT 2017

TASA-ARVOISET KOULUT JA TOIMIVAT LÄHIPALVELUT

Toimivat  lähipalvelut lähtevät käyttäjän tarpeista. Pidän tärkeinä asiakaslähtöisiä, toimivia ja tehokkaita peruspalveluja. Kaikille perheille Savonlinnan eri osissa on taattava mahdollisimman joustavat varhaiskasvatusmallit, jotka huomioivat perheiden tarpeet sekä laadukas, tulevaisuuden taitoja antava perusopetus.

Savonlinnassa on jo vuosia eletty kouluissa niukkuuden aikakautta. Kaupungin määrätietoisten säästötoimien, suunnitelmallisuuden sekä maakuntauudistuksen johdosta on näköpiirissä, että taloudellinen tilanne kohenee. On aika panostaa kouluihin, oppilaisiin, opettajiin, riittäviin resursseihin, oppilaslähtöisiin oppimisympäristöihin, opettajien täydennykoulutukseen sekä oppimisteknologiaan. Savonlinnan ja sen talousalueen on pyrittävä koulutusasoissa  kansalliseen ja kansainväliseen kärkeen. Normaalikoulun lehtoreiden asiantuntemus, osaaminen ja verkostot on hyödynnettävä kaikkien savonlinnalaisten parhaaksi. Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden on saatava jatkaa koulupolkuaan oppimisteknologiaa hyödyntäen ja tuttujen luokkakavereiden ja tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan perehtyneiden opettajien kanssa.

Nuoret savonlinnalaiset kasvavat päiväkodeissa ja kouluissa. Koulutuksen ja opetuksen laatuun ja oppilaiden hyvinvointiin on panostettava. Samoin opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta  on huolehdittava. Oppilaiden on saatava käyttää oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisesti. Matkailukaupungissa pitää olla varaa myös  panostaa laajempaan kielivalikoimaan ja tarjota oppilaille valinnanmahdollisuuksia. Varhennettu englannin opetus on otettava opetussuunnitelmaan ja huomioitava tuntikehyksessä kaikissa Savonlinnan alakouluissa.

Turvallinen arki ja viihtyisä elinympäristö

Rakastan arkea, jokapäiväistä arkea. Olen opetellut nauttimaan pienistä hetkistä sen sijaan, että odottaisin viikonloppua, pääsiäistä tai kesää. Elämästä suurin osa on arkea. Laadukas, sujuva arki koostuu pienistä asioista -  kodista, kotiaskareista, työpaikasta, koulusta, leikkikoulusta, hevostalllista, jäähallista, kirjastosta, kaupoista  ja ajelemisesta näiden paikkojen välillä. Arkeen kuuluvat kaikki läheiset ihmiset.  

Tulevaisuuden kunta hoitaa arjen lähipalvelut. Helposti saavutettavat palvelut ovat toimivan ja sujuvan arjen edellytys. Palvelujen käyttäjien kokemuksia tulee käyttää hyödyksi suunnittelu- ja kehittämistyössä. Kuntalaisten arjen helpottamisessaa tulee hyödyntää digitalisaatiota mahdollisuuksien mukaan  ja toiminnan tehostajana.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntauudistuksen myötä maakuntien hoidettavaksi. Valittava valtuusto valvoo kaupunkilaisten etua uudistuksen toimeenpanossa ja joustavassa siirtymisessä.  Savonlinnan alueen tarpeet ja erityispiirteet on otettava huomioon terveyspalveluiden suunnittelussa. Kaupungissa on turvattava päivystyssairaalan toiminta keskeisine erikoisaloineen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Perusterveydenhuollon palvelut on säilytettävä Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla.

 

ELINVOIMAA TYÖLLÄ JA TOIMELIAISUUDELLA

Savonlinnan talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen on vahvasti pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Yritystoiminnan aloittamista on kaupungissa  tuettava. Uudet yrittäjät, erityiset startup-yrittäjät tarvitsevat kannustavaa ja innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä sekä toimivien liikenneyhteyksien takaamista.

Startup-yrittäjät tarvitsevat  tilan, joissa voivat aloitella toimintaa, verkostoitua, rekrytoida ja järjestää pitching-tilaisuuksia  ennen omien toimitilojen hankkimista. Samoja tiloja voivat hyödyntää Savonlinnan kotikunnakseen valinneet etätyöntekijät. Digitalisaation aikana työpaikka ei enää määritä asuinpaikkaa niin vahvasti kuin ennen.

Savonlinnassa on osaavia asiantuntijoita. Osaamisen hyödyntäminen on valjastettava Savonlinnan voimavaraksi. Vaikka menetimme Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuskampuksen, on kaupungin tiivistettävä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja tarjottava aktiivisesti opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita yhteistyössä savonlinnalaisten yritysten kanssa.  Näin sitoutetaan opiskelijoita kotiseutuun ja mahdollisesti saadaan houkuteltua uusia savonlinnalaisia.

Savonlinnaan taataan elinvoimaa päätöksillä, jotka liittyvät  maankäyttöön, yritystiloihin, tontteihin, yritystoimintaan, innovaatiotoimintaan, työpaikkojen luomiseen sekä innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Matkailua  ja biotaloutta on tuettava vahvasti. Kaupungin sitouduttava hankkimaan tuotteita ja palveluita paikallisilta yrittäjiltä.

Rantaa riittää Savonlinnassa. Rohkealla kaavoittamisella saadaan paluumuuttajille ja uusille savonlinnalaisille tontteja. Toimivat lähipalvelut,  joustavat päivähoitopalvelut, laadukas oppimisteknologiaa hyödyntävä koululaitos sekä asioiden hoitamisen helppous ovat kilpailuvaltteja, joilla saadaan savonlinnalaiset lapsiperheet sitoutumaan kotiseutuun sekä houkuttelemaan uusia asukkaita.

 

KOTIKUNTA IHMISTEN LÄHIYHTEISÖNÄ

Savonlinna, kotikuntamme, kaupunki Saimaan sydämessä  on turvallinen ja viihtyisä elinympäristö,  puhdas ja terveellinen asuinympäristö, jossa on monipuoliset harrastus- ja luontoliikuntamahdollisuudet.

Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että kaupungissa on riittävästi maksuttomia tai kohtuuhintaisia, monipuolisia tiloja ja lähiliikuntapaikkoja.  Seuraavalla valtuustokaudella on jatkettava lähiliikuntapaikkojen lisäämistä, kehittämistä ja   ylläpitoa. Kotikunnan on tuettava, että savonlinnalaiset ulkoilevat, urheilevat  ja liikkuvat - pitävät itsestään huolta.

Lähitulevaisuudessa meitä haastavat globaalit trendit, älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuurisuus. Maakuntauudistus 2019  vaikuttaa kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin sekä rahoitukseen, johtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin. Itsehallinnolliset kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Kuntalaisten osallisuus päätöksenteossa lisääntyy. Tämä mahdollistuu yksinkertaistamalla aloitteentekomahdollisuuksia, asiakaspalauteen antamisen ja erilaisten sähköisten  osallistumistyökalujen avulla. Osallistuva kuntalaisuus vaatii tietoa. Valtuutetut ja kunnan työntekijät ovat avainasemassa. Myös sosiaalisen median mahdollisuudet on otettava käyttöön kuntalaisten osallistamisessa. Tästä hieno esimerkki löytyy naapurikunnasta Enonkoskelta.

Savonlinnan elinvoima taataan osaamisen hyödyntämisellä ja osallistamisella sekä suhteellisen pienen organisaation ketteryydellä kokeilla uusia toimintatapoja. Avoimuus, tiedonkulku, ongelmien ennaltaehkäisy, verkostot ja asiakaslähtöisyys sekä palvelujen sähköistäminen tukevat strategista  ja pitkäjänteistä päätöksentekoa.

 

 

 

 

 
IMG_6774 2.JPG
 
 

 

 

 
 
 
29067B48-26CC-4065-8097-3582A623E3D2.JPG
 
 

 

 

 
 
 

.05

ota yhteyttä

 

Sanna Metsälä

sanna@sannametsala.com

040-5149136

Voit lähettää viestisi myös alla olevalla lomakkeella.