.01

Elinvoimaa työllä ja toimeliaisuudella

 

Savonlinnan talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen on vahvasti pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Yritystoiminnan aloittamista on kaupungissa  tuettava. Uudet yrittäjät, erityiset startup-yrittäjät tarvitsevat kannustavaa ja innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä sekä toimivien liikenneyhteyksien takaamista.

Startup-yrittäjät tarvitsevat  tilan, joissa voivat aloitella toimintaa, verkostoitua, rekrytoida ja järjestää pitching-tilaisuuksia  ennen omien toimitilojen hankkimista. Samoja tiloja voivat hyödyntää Savonlinnan kotikunnakseen valinneet etätyöntekijät. Digitalisaation aikana työpaikka ei enää määritä asuinpaikkaa niin vahvasti kuin ennen.

Savonlinnassa on osaavia asiantuntijoita. Osaamisen hyödyntäminen on valjastettava Savonlinnan voimavaraksi. Vaikka menetimme Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuskampuksen, on kaupungin tiivistettävä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja tarjottava aktiivisesti opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita yhteistyössä savonlinnalaisten yritysten kanssa.  Näin sitoutetaan opiskelijoita kotiseutuun ja mahdollisesti saadaan houkuteltua uusia savonlinnalaisia.

Savonlinnaan taataan elinvoimaa päätöksillä, jotka liittyvät  maankäyttöön, yritystiloihin, tontteihin, yritystoimintaan, innovaatiotoimintaan, työpaikkojen luomiseen sekä innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Matkailua  ja biotaloutta on tuettava vahvasti. Kaupungin sitouduttava hankkimaan tuotteita ja palveluita paikallisilta yrittäjiltä.

Rantaa riittää Savonlinnassa. Rohkealla kaavoittamisella saadaan paluumuuttajille ja uusille savonlinnalaisille tontteja. Toimivat lähipalvelut,  joustavat päivähoitopalvelut, laadukas oppimisteknologiaa hyödyntävä koululaitos sekä asioiden hoitamisen helppous ovat kilpailuvaltteja, joilla saadaan savonlinnalaiset lapsiperheet sitoutumaan kotiseutuun sekä houkuttelemaan uusia asukkaita.