.02

Tasa-arvoiset koulut ja toimivat lähipalvelut

Toimivat  lähipalvelut lähtevät käyttäjän tarpeista. Pidän tärkeinä asiakaslähtöisiä, toimivia ja tehokkaita peruspalveluja. Kaikille perheille Savonlinnan eri osissa on taattava mahdollisimman joustavat varhaiskasvatusmallit, jotka huomioivat perheiden tarpeet sekä laadukas, tulevaisuuden taitoja antava perusopetus.

Savonlinnassa on jo vuosia eletty kouluissa niukkuuden aikakautta. Kaupungin määrätietoisten säästötoimien, suunnitelmallisuuden sekä maakuntauudistuksen johdosta on näköpiirissä, että taloudellinen tilanne kohenee. On aika panostaa kouluihin, oppilaisiin, opettajiin, riittäviin resursseihin, oppilaslähtöisiin oppimisympäristöihin, opettajien täydennykoulutukseen sekä oppimisteknologiaan. Savonlinnan ja sen talousalueen on pyrittävä koulutusasoissa  kansalliseen ja kansainväliseen kärkeen. Normaalikoulun lehtoreiden asiantuntemus, osaaminen ja verkostot on hyödynnettävä kaikkien savonlinnalaisten parhaaksi. Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden on saatava jatkaa koulupolkuaan oppimisteknologiaa hyödyntäen ja tuttujen luokkakavereiden ja tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan perehtyneiden opettajien kanssa.

Nuoret savonlinnalaiset kasvavat päiväkodeissa ja kouluissa. Koulutuksen ja opetuksen laatuun ja oppilaiden hyvinvointiin on panostettava. Samoin opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta  on huolehdittava. Oppilaiden on saatava käyttää oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisesti. Matkailukaupungissa pitää olla varaa myös  panostaa laajempaan kielivalikoimaan ja tarjota oppilaille valinnanmahdollisuuksia. Varhennettu englannin opetus on otettava opetussuunnitelmaan ja huomioitava tuntikehyksessä kaikissa Savonlinnan alakouluissa.