.01

Kotikunta ihmisten lähiyhteisönä

 

Savonlinna, kotikuntamme, kaupunki Saimaan sydämessä  on turvallinen ja viihtyisä elinympäristö,  puhdas ja terveellinen asuinympäristö, jossa on monipuoliset harrastus- ja luontoliikuntamahdollisuudet.

Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että kaupungissa on riittävästi maksuttomia tai kohtuuhintaisia, monipuolisia tiloja ja lähiliikuntapaikkoja.  Seuraavalla valtuustokaudella on jatkettava lähiliikuntapaikkojen lisäämistä, kehittämistä ja   ylläpitoa. Kotikunnan on tuettava, että savonlinnalaiset ulkoilevat, urheilevat  ja liikkuvat - pitävät itsestään huolta.

Lähitulevaisuudessa meitä haastavat globaalit trendit, älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuurisuus. Maakuntauudistus 2019  vaikuttaa kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin sekä rahoitukseen, johtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin. Itsehallinnolliset kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Kuntalaisten osallisuus päätöksenteossa lisääntyy. Tämä mahdollistuu yksinkertaistamalla aloitteentekomahdollisuuksia, asiakaspalauteen antamisen ja erilaisten sähköisten  osallistumistyökalujen avulla. Osallistuva kuntalaisuus vaatii tietoa. Valtuutetut ja kunnan työntekijät ovat avainasemassa. Myös sosiaalisen median mahdollisuudet on otettava käyttöön kuntalaisten osallistamisessa. Tästä hieno esimerkki löytyy naapurikunnasta Enonkoskelta.

Savonlinnan elinvoima taataan osaamisen hyödyntämisellä ja osallistamisella sekä suhteellisen pienen organisaation ketteryydellä kokeilla uusia toimintatapoja. Avoimuus, tiedonkulku, ongelmien ennaltaehkäisy, verkostot ja asiakaslähtöisyys sekä palvelujen sähköistäminen tukevat strategista  ja pitkäjänteistä päätöksentekoa.